ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีอาจารย์วาสนา กาญจนมุกดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม

ข่าววันที่: 15 มิ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมรับน้องใหม่ สู่อ้อมใจสาธิต 2561

ข่าววันที่: 15 มิ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันไหว้ครู 2561

ข่าววันที่: 15 มิ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ข่าววันที่: 13 มิ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวัน

ข่าววันที่: 13 มิ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ค่ายเรียนรู้อยู่กับพระบรมธาตุที่เมืองนคร พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าววันที่: 01 มิ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข่าววันที่: 27 พ.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ขอเเสดงความยินดีผู้อำนวยการเเละรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 22 พ.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข่าววันที่: 18 พ.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน