ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2563

ข่าววันที่: 07 ม.ค. 2563
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

ข่าววันที่: 26 ธ.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย ผู้บริหาร คณะครู เเละ นักเรียน วางพานพุ่ม กล่าวคำถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562

ข่าววันที่: 06 ธ.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นำเสนอรูปแบบการสอนของนักศึกษาเเละครูพี่เลี้ยง ✍️ โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็น Lab School

ข่าววันที่: 06 ธ.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
อบรมการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ข่าววันที่: 06 ธ.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
สาธิต มรภ.นครฯ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม จัดประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

ข่าววันที่: 19 พ.ย. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ (8 พ.ย. 2562) เวลา 9.00 - 15.00 น.ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย ผู้บริหาร และ คณะครู โรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. ศึกษาดูงานหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ข่าววันที่: 08 พ.ย. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี อาจารย์โชติวัต ชนะกาญจน์ เป็นประธานในการประชุม รับฟัง ข้อเสนอเเนะ เเละเเนวทางพัฒนาจากการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 /2562 เเละ ให้ข้อเสนอเเนะในการจัดทำหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 3

ข่าววันที่: 24 ต.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย นำคณะครู ศึกษาดูงานหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวันครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 24 ต.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
การวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 15 ต.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน