ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
นักเรียน ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 20 รูป วันนี้(19 มิ.ย. 2562) เวลา 8.15 น. นักเรียนโรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 20 รูป ที่มาเข้าปาริวาสกรรม ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์

ข่าววันที่: 19 มิ.ย. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าววันที่: 19 มิ.ย. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประธานเเต่ละพรรคจับฉลากรลำดับเบอร์ของพรรค ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 19 มิ.ย. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562

ข่าววันที่: 19 มิ.ย. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ค่ายเรียนรู้กับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่าง วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2562

ข่าววันที่: 31 พ.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โรงเรียนสาธิตมรภ.นศ. จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดย ท่านคณบดี ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแนะนำให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติและบริการต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงได้รู้จักคุณครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและเยี่ยมชมห้องเรียนของนักเรียน

ข่าววันที่: 27 พ.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าววันที่: 16 พ.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
บรรยากาศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนปรับพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการดูเเล จากท่าน ผอ. ดร.กุสุมา ใจสบาย เเละคณะครูไทย ครูต่างชาติ อย่างใกล้ชิด

ข่าววันที่: 07 พ.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. โรงเรียนสาธิต มรภ. นศ. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี อาจารย์โชติวัติ ชนะกาญจน์ เป็นประธานในการประชุม

ข่าววันที่: 03 พ.ค. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ดร.กุสุมา ใจสบาย ผู้อำนวยการ และ คณะครูโรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. เข้าร่วมกิจกรรม มาฆบูชาเเห่ผ้าขึ้นธาตุ

ข่าววันที่: 20 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน