ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 20 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนสาธิต มรภ. นศ. อบรมดีเจ โครงการ หน้าใหม่สู่หน้าไมค์ ปี 6

ข่าววันที่: 20 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนเข้าร่วมงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2562

ข่าววันที่: 15 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ค่ายศิลปะ ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 15 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย ประชุมผู้ปกครอง หลักสูตร EP

ข่าววันที่: 08 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนหลักสูตร EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เเละ 4 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าววันที่: 08 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ค่ายเสริมพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าววันที่: 08 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เมื่อวันอังคาร ที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 16.00 น. ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ และ ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ประชุมครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 3

ข่าววันที่: 06 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนโครงการ English Program ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562

ข่าววันที่: 06 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ลูกเสือสำรองเดินทางไกล ณ เขาขุนพนม ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าววันที่: 04 ก.พ. 2562
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน