ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทน ผอ.รร.สาธิต มรภ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

ข่าววันที่: 01 ธ.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทน ผอ.รร.สาธิต มรภ.นครศรีธรรมราช ประชุมครูทั้งสองระดับ เรื่อง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข่าววันที่: 30 พ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กิจกรรมสร้างสรรค์การอ่าน การพับกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้นและทำให้เกิดความสนุกสนานสามารถนำไปตกแต่งที่บ้านได้

ข่าววันที่: 27 พ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูกลิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดหนูน้อยนพมาศ ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 23 พ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นวัตกรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝึกทักษะผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน หุ่นยนต์ Lego Robot

ข่าววันที่: 20 พ.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โครงการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ข่าววันที่: 27 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันพุธ ที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 - 16.15 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี อาจารย์วาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวชมเชยนักเรียนในการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล การเเข่งขันหุ่นยนต์ เเละ เรื่องแผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรียน และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3

ข่าววันที่: 27 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
งานมุทิตาเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 20 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชมการเเสดงนาฏศิลป์ไทย จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์เเละการเเสดง โครงการเผยเเพร่นาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 20 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ (18 ก.ย. 2561) จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจการคิด จัดขึ้นโดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการคุณครูสายช่อ ใบเรือง เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 18 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน