ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
วันนี้ (12 ก.ย. 2561) คณะครู ผูู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภักนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 12 ก.ย. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ตลาดนัดสาธิต ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันนี้ (31 ส.ค. 2561) เวลา 14.00 - 16.00 น. นักเรียนได้ร่วมกันเเบ่งกลุ่มประกอบอาหาร จัดจำหน่ายสินค้า เเละมีวินัยในการเข้าเเถวซื้อสินค้า รักษาความสะอาดสถานที่ของโรงเรียน

ข่าววันที่: 31 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
การเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชน ภาคใต้ IYRC 2018 วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 31 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ชนะเลิศรางวัลที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น เด็กชายพีร์พูนพงศ์ บุญช่วย เเละ เด็กชายปิยังกูร สุทธิมุสิก ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อม โดย คุณครูอทิตา เหลืองอ่อน

ข่าววันที่: 19 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลที่ 1 และ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาววิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 16 - 18 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อมโดย คุณครูเพญนภา เมฆาวรรณ

ข่าววันที่: 19 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ (16 ส.ค. 2561) ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 16 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
พีธีมอบถ้วยเเละเหรียญรางวัลนักกีฬา กีฬาสีสาธิต มหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 โดย คุณครูวิชัย โชติมณี ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ข่าววันที่: 15 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ “ วันแม่แห่งชาติ ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี ประธานสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ นางวาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ภักดีดํารงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าววันที่: 10 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารโรงเรียน เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต

ข่าววันที่: 08 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน
กีฬาสีสาธิต มหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 24

ข่าววันที่: 07 ส.ค. 2561
โพสโดย: ครูอทิตา เหลืองอ่อน