ข่าวกิจกรรม

ขอเเสดงความยินดีผู้อำนวยการเเละรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 22 พฤษภาคม 2561  

ขอเเสดงความยินดีผู้อำนวยการเเละรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสายช่อ ใบเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.อรุณ จุติผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการเเละสัมพันธ์ชุมชน

นายเศณวี ฤกษ์มงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายอนุวัฒน์ จันทสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเเละสนับสนุนการเรียนรู้

 

      
      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2165