ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่: 27 พฤษภาคม 2561  

   วันนี้ (26 พ.ค. 2561)  เวลา 8.30 -12.00 น.   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โดยมี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธาน เเละ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ได้ชี้เเจงวิสัยทัศน์ โครงสร้าง กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน พบปะ พูดคุย กับท่านผู้ปกครอง

 

      
      
      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2133