ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวัน

วันที่: 13 มิถุนายน 2561  

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวัน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมด้วย ณ ห้องสมุด

 

      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2129