ข่าวกิจกรรม

ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่: 13 มิถุนายน 2561  

วันนี้ ( 13 มิ.ย. 2561 ) ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 Ep นักเรียนได้รับความรู้เเละสนุกสนานในชั่วโมงเรียนเป็นอย่างมาก

 

      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2225