ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีอาจารย์วาสนา กาญจนมุกดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม

วันที่: 15 มิถุนายน 2561  

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีอาจารย์วาสนา กาญจนมุกดา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓

 

      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2257