ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (29 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่: 29 มิถุนายน 2561  

วันนี้ (29 มิ.ย. 61)  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมพรหมโยธี  อาคาร 19 ชั้น 4  ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  ประจำปี พ.ศ.2561กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มพูนความรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนเน้นกลุ่มสาร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561   กิจกรรมประกอบด้วย จากหลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ โดยอาจารย์วัยวุฒ อินทวงศ์ การบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรม PLC ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน” โดย ผศ.ดร.ประกอบ  ใจมั่น  อบรมเชิงปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ

 

      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2124