ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ( 24 ก.ค. 2561 ) เวลา 14.00 - 16.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง รองผู้อำนวยการ เเละ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ประชุมทบทวนปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2562 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3

วันที่: 24 กรกฏาคม 2561  

วันนี้ ( 24 ก.ค. 2561 ) เวลา 14.00 - 16.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง รองผู้อำนวยการ เเละ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ประชุมทบทวนปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2562 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3

 

      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2160