ข่าวกิจกรรม

ตลาดนัดสาธิต ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันนี้ (31 ส.ค. 2561) เวลา 14.00 - 16.00 น. นักเรียนได้ร่วมกันเเบ่งกลุ่มประกอบอาหาร จัดจำหน่ายสินค้า เเละมีวินัยในการเข้าเเถวซื้อสินค้า รักษาความสะอาดสถานที่ของโรงเรียน

วันที่: 31 สิงหาคม 2561  

ตลาดนัดสาธิต ในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันนี้ (31 ส.ค. 2561) เวลา 14.00 - 16.00 น. นักเรียนได้ร่วมกันเเบ่งกลุ่มประกอบอาหาร จัดจำหน่ายสินค้า เเละมีวินัยในการเข้าเเถวซื้อสินค้า รักษาความสะอาดสถานที่ของโรงเรียน

 

      
      
      
      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2172