ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 - 16.15 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี อาจารย์วาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวชมเชยนักเรียนในการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล การเเข่งขันหุ่นยนต์ เเละ เรื่องแผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรียน และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3

วันที่: 27 กันยายน 2561  

วันพุธ ที่ 26 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 - 16.15 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี อาจารย์วาสณา กาญจนมุกดา เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวชมเชยนักเรียนในการเเข่งขันกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล การเเข่งขันหุ่นยนต์ เเละ เรื่องแผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและประเมินผลการเรียน และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3

 

      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2111