ข่าวกิจกรรม

นวัตกรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝึกทักษะผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน หุ่นยนต์ Lego Robot

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2561  

นวัตกรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝึกทักษะผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง ผ่าน หุ่นยนต์ Lego Robot

 

      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2122