ข่าวกิจกรรม

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูกลิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดหนูน้อยนพมาศ ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2561  

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูกลิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดหนูน้อยนพมาศ ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2172