ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสร้างสรรค์การอ่าน การพับกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้นและทำให้เกิดความสนุกสนานสามารถนำไปตกแต่งที่บ้านได้

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2561  

กิจกรรมสร้างสรรค์การอ่าน : การพับกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสมาธิของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้นและทำให้เกิดความสนุกสนานสามารถนำไปตกแต่งที่บ้านได้ 

 

      
   
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2209