ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทน ผอ.รร.สาธิต มรภ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

วันที่: 01 ธันวาคม 2561  

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทน ผอ.รร.สาธิต มรภ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม กราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 

      
      
   
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2200