ข่าวกิจกรรม

ขอต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู วันนี้ (14 ม.ค. 2562) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอต้อนรับ น้องน้องนักศึกษา จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่: 14 มกราคม 2562  

ขอต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 


วันนี้ (14 ม.ค. 2562) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอต้อนรับ น้องน้องนักศึกษา จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ด้วยความยินดียิ่ง

 

      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2305