ข่าวกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือสามัญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่: 28 มกราคม 2562  

เข้าค่ายลูกเสือสามัญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

      
      
      
   
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2285