ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานหลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ (29 ม.ค. 2562) เวลา 13.00 น. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ดร.กุสุมา ใจสบาย พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ ประชุมการจัดทำหลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

วันที่: 06 กุมภาพันธ์ 2562  

ศึกษาดูงานหลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันนี้ (29 ม.ค. 2562) เวลา 13.00 น. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ดร.กุสุมา ใจสบาย พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ ประชุมการจัดทำหลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

 

      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2220