ข่าวกิจกรรม

ค่ายศิลปะ ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562  

ค่ายศิลปะ ครั้งที่ 4

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  นักเรียนโรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะ ครั้งที่ 4 เยี่ยมชม ศึกษา เรียนรู้ เเละลงมือปฏิบัติจริง ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

      
      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2261