ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. โรงเรียนสาธิต มรภ. นศ. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี อาจารย์โชติวัติ ชนะกาญจน์ เป็นประธานในการประชุม

วันที่: 03 พฤษภาคม 2562  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. โรงเรียนสาธิต มรภ. นศ. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี อาจารย์โชติวัติ ชนะกาญจน์ เป็นประธานในการประชุม

 

      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2130