ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนสาธิตมรภ.นศ. จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดย ท่านคณบดี ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแนะนำให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติและบริการต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงได้รู้จักคุณครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและเยี่ยมชมห้องเรียนของนักเรียน

วันที่: 27 พฤษภาคม 2562  

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

โรงเรียนสาธิตมรภ.นศ. จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดย ท่านคณบดี ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแนะนำให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติและบริการต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงได้รู้จักคุณครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและเยี่ยมชมห้องเรียนของนักเรียน

 

      
     
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 480