ข่าวกิจกรรม

ค่ายเรียนรู้กับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่าง วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2562

วันที่: 31 พฤษภาคม 2562  

ค่ายเรียนรู้กับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

นักเรียน สาธิต มรภ.นศ. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562 

      
      
      
      
 
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 438