ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562

วันที่: 19 มิถุนายน 2562  

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 
เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

   
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 403