ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประธานเเต่ละพรรคจับฉลากรลำดับเบอร์ของพรรค ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 19 มิถุนายน 2562  

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประธานเเต่ละพรรคจับฉลากรลำดับเบอร์ของพรรค ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

    
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 536