ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันที่: 09 สิงหาคม 2562  

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง เเละ นักเรียน ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 397