ข่าวกิจกรรม

สาธิต มรภ.นครฯ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม จัดประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2562  

📢สาธิต มรภ.นครฯ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม จัดประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ สระน้ำวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคของน้อง ๆ นักเรียน การฝึกทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ อีกทั้งมีการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดกระทงของน้อง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมวันลอยกระทง ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป


 

      
      
  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 414