ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมท่อเเก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 08 ตุลาคม 2564  
📢วันนี้ (8 ต.ค. 2564) เวลา 13.30 - 16.00 น. โรงเรียนสาธิต มรภ.นครศรีฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
➡️ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2564 และเรื่องวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(กรรมการจากภายนอก) เรื่องการอบรมครูการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน ผลการอบรมมีครูเข้าอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์
👉 ณ ห้องประชุมท่อเเก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
   
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 77