ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564

วันที่: 15 ธันวาคม 2564  

วันนี้ (15 ธ.ค. 2564) เวลา 13.00 - 16.00 น.  256 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี เป็นประธานในกา รประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

      
   
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 74