ข่าวภาพ/กิจกรรม
กีฬาสีสาธิต มหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 24
ข่าววันที่ : 07 ส.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
พิธิเปิดกีฬาสีสาธิต มหาชัยเกมส์ ครั้งที่ 24 ในวันนี้ ( 6 ส.ค. 2561 ) อย่างเป็นทางการ โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง เป็นประธานในพิธี ณ โรงยิมสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 06 ส.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ขอเเสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกอบแก้ว บุญเนือง ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดลายมือภาษาจีน เด็กหญิงวรวลัญช์ วรดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน เเละ เด็กหญิงณิชกานต์ ช่วยชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง แข่งขันร้องเพลงจีน จากการประกวดงาน CCT MISSION AND ASEAN DAY 2018 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ฝึกซ้อมโดย คุณครูสุวรรณา นาควานิช
ข่าววันที่ : 03 ส.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถวายเทียนพรรษา ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์
ข่าววันที่ : 28 ก.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
Big Cleaning Day Satit Nstru
ข่าววันที่ : 26 ก.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ ( ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรูเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นประธารในพิธี ณ ลานกิจกรรม
ข่าววันที่ : 26 ก.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ ( 24 ก.ค. 2561 ) เวลา 14.00 - 16.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง รองผู้อำนวยการ เเละ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ประชุมทบทวนปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2562 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3
ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 15 ก.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมปฏิบัติราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงเเรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 14 ก.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เมื่อวันที่ 7 - 8 กรฏาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. นักเรียนโรงเรียนสาธิต และคุณครูศุภกร ขุนทอง ผู้ควบคุมวง เข้ารับการอบรมเทคนิคการจัดวงเมโลเดียน วงโยทวาทิต เเละวงดรัมไลน์ ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง
ข่าววันที่ : 09 ก.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ ( 5 ก.ค. 2561 ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมไหว้ครู ระดับชั้น บริบาล เเละอนุบาล ตั้งเเต่เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ กิจกรรมโรงเรียนสาธิต
ข่าววันที่ : 05 ก.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ (29 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2561
ข่าววันที่ : 29 มิ.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 27 มิ.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ ( 26 มิ.ย. 2561 ) เวลา 10.00 - 12.00 น. โรงเรียนสาธิต จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่ " ณ ลานกิจกรรม โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นประธานในพิธี
ข่าววันที่ : 26 มิ.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง อ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
ข่าววันที่ : 26 มิ.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
ข่าววันที่ : 26 มิ.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2561 โดยมีพระสงฆ์ 20 รูป จากวัดวิทยาลัยครูรังสรรค์
ข่าววันที่ : 20 มิ.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
พิธีไหว้ครูประจำปี 2561 โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง เป็นประธานในพิธี เเละให้โอวาทเเก่เด็ก เด็ก นักเรียน เพื่อตระหนักถึงการเเสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูผู้มีพระคุณ
ข่าววันที่ : 15 มิ.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ข่าววันที่ : 13 มิ.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ วัดพระมหาธาติวรมหาวิหาร
ข่าววันที่ : 01 มิ.ย. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19