ข่าวภาพ/กิจกรรม
ค่ายเรียนรู้อยู่กับพระบรมธาตุที่เมืองนคร
ข่าววันที่ : 31 พ.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 27 พ.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ขอเเสดงความยินดีผู้อำนวยการเเละรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 22 พ.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศร้านค้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง จำหน่ายเครื่องเเบบนักเรียน
ข่าววันที่ : 22 พ.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 21 พ.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
รูปตัวอย่างการแต่งกายชุดลูกเสือ
ข่าววันที่ : 20 พ.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 13 พ.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าววันที่ : 01 ส.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล
ข่าววันที่ : 29 มี.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าววันที่ : 29 มี.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าววันที่ : 23 มี.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ข่าววันที่ : 19 มี.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าววันที่ : 27 ก.พ. 2561
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 21 ก.พ. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นบริบาลและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าววันที่ : 31 ม.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 11 ม.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 09 ม.ค. 2561
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 25 ธ.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 20 ธ.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 19 ธ.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19