ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครูสังคม)
ข่าววันที่ : 13 ธ.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หยุดเรียน วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 *** เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ***
ข่าววันที่ : 07 ธ.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หยุดเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 *** เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ***
ข่าววันที่ : 06 ธ.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หยุดเรียน วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 *** เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ***
ข่าววันที่ : 06 ธ.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนสอบพนักงานโรงเรียนสาธิต (ครูสังคมศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 30 พ.ย. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หยุดเรียน 1 ธ.ค. เเละเลื่อนประชุมผู้ปกครองเสาร์ ที่ 2 ธ.ค. นี้
ข่าววันที่ : 30 พ.ย. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต (ครูสังคมศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 29 พ.ย. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หยุดการเรียน 1 วัน (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
ข่าววันที่ : 29 พ.ย. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต (ครูสังคมศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 23 พ.ย. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์
ข่าววันที่ : 21 พ.ย. 2560
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง หยุดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ
ข่าววันที่ : 18 ก.ย. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต(ครูคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 24 ส.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 21 ส.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต (ครูคณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 09 ส.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศผลสอบนักเรียนแยกห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2560
โดย : ครูกานตพงศ์ กายเเก้ว
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (รอบที่ ๒)
ข่าววันที่ : 21 มี.ค. 2560
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือประกอบการเรียน
ข่าววันที่ : 21 มี.ค. 2560
โดย :
รายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบริบาลและอนุบาล
ข่าววันที่ : 15 มี.ค. 2560
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
ข่าววันที่ : 15 มี.ค. 2560
โดย :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19