ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
ข่าววันที่ : 13 มี.ค. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ข่าววันที่ : 21 ก.พ. 2560
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 21 ก.พ. 2560
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ข่าววันที่ : 14 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นบริบาลเเละอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าววันที่ : 02 ก.พ. 2560
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล ในวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 เนื่องจากฝนตกหนัก น้ำท่วม ทางโรงเรียนจะเเจ้งให้ทราบวันประชุมผู้ปกครองใหม่ภายหลัง
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง โรงเรียนประกาศหยุดน้ำท่วม ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เนื่องจากฝนตกหนัก น้ำท่วม ในวันนี้ท่านผู้ปกครองสามารถมารับลูกกลับบ้านได้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ตำแหน่งครูภาษาไทยและครูนาฏศิลป์
ข่าววันที่ : 16 ม.ค. 2560
โดย :
ประกาศเปิดเรียนตามปกติ วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560
ข่าววันที่ : 14 ม.ค. 2560
โดย :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตฯ ตำแหน่งครูภาษาไทย และครูนาฏศิลป์
ข่าววันที่ : 11 ม.ค. 2560
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง โรงเรียนประกาศหยุดน้ำท่วมเพิ่มเติมวันที่ 9 - 10 มกราคม 2560 (เป็นเวลา 2 วัน) เปิดเรียนวันพุธที่ 11 มกราคม 2560
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศขยายเวลารับสมัครครูสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ และ วิชาเอกภาษาไทย
ข่าววันที่ : 06 ม.ค. 2560
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง โรงเรียนประกาศหยุดน้ำท่วมวันที่ 5 - 6 มกราคม 2560 (เป็นเวลา 2 วัน)
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างโรงเรียนสาธิตฯ ตำแหน่งครูนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา และครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
ข่าววันที่ : 28 ธ.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 19 ธ.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต
ข่าววันที่ : 19 ธ.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 15 ธ.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 09 ธ.ค. 2559
โดย :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19