ข่าวภาพ/กิจกรรม
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง โรงเรียนประกาศหยุดน้ำท่วมเพิ่ม 1 วัน วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง โรงเรียนประกาศหยุดน้ำท่วม 1 วัน วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559
ข่าววันที่ : 05 ธ.ค. 2559
โดย :
ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวชิรทีปังกรพิพัฒน์โรงเรียนสาธิตฯ
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2560
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 19 พ.ย. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 25 ต.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 22 ก.ย. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 12 ก.ย. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 11 พ.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 06 พ.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕¬๙
ข่าววันที่ : 05 พ.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 30 เม.ย. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 28 เม.ย. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข่าววันที่ : 19 เม.ย. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข่าววันที่ : 16 ก.พ. 2559
โดย :
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
ข่าววันที่ : 01 ก.พ. 2559
โดย :
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 26 ม.ค. 2559
โดย :
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 26 ม.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข่าววันที่ : 05 ม.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 05 ม.ค. 2559
โดย :
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นบริบาลและอนุบาล ปีการศึกษา 2559
ข่าววันที่ : 05 ม.ค. 2559
โดย :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19