ข่าวภาพ/กิจกรรม
ผลการสอบแข่งขันพื่อจ้างบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 01 เม.ย. 2558
โดย :
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข่าววันที่ : 21 มี.ค. 2558
โดย :
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (รอบที่ ๒)
ข่าววันที่ : 21 มี.ค. 2558
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 30 ที่นั่ง
ข่าววันที่ : 18 มี.ค. 2558
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว จำนวน 4 ชุด
ข่าววันที่ : 18 มี.ค. 2558
โดย :
เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 18 มี.ค. 2558
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ปรับปรุงรื้อถอนและก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสาธิต
ข่าววันที่ : 09 มี.ค. 2558
โดย :
รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่สอง)
ข่าววันที่ : 09 มี.ค. 2558
โดย :
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 03 มี.ค. 2558
โดย :
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข่าววันที่ : 25 ก.พ. 2558
โดย :
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข่าววันที่ : 02 ก.พ. 2558
โดย :
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 27 ธ.ค. 2557
โดย :
ขอแสดงความยินดี คนเก่งสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สอบเข้า ม.1 ได้ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์. หาดใหญ่
ข่าววันที่ : 26 ธ.ค. 2557
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่ 2)
ข่าววันที่ : 18 พ.ย. 2557
โดย :
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง)
ข่าววันที่ : 27 ธ.ค. 2557
โดย :
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ อัตรา
ข่าววันที่ : 31 ต.ค. 2557
โดย :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด
ข่าววันที่ : 13 ส.ค. 2557
โดย :
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ข่าววันที่ : 04 ส.ค. 2557
โดย :
ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาปีที่1-5
ข่าววันที่ : 01 ก.ค. 2557
โดย :
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างโรงเรียนสาธิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
ข่าววันที่ : 29 พ.ค. 2557
โดย :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19