ข่าวภาพ/กิจกรรม
ขอให้นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบเต็มความสามารถ เต็มเวลา ทบทวนก่อนหมดเวลา สอบปลายภาคเรียน 1/2563
ข่าววันที่ : 10 พ.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศ ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ข่าววันที่ : 10 พ.ย. 2563
โดย :
ประกาศเปิดเผยราคากลางเเละคำนวณราคากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ข่าววันที่ : 10 พ.ย. 2563
โดย :
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินตนเองตามมาตราการควบคุมหลัก ศบค. โควิด-19
ข่าววันที่ : 01 ก.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
New Normal วิถีใหม่ ปรับพฤติกรรม ป้องกันโควิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 29 มิ.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าววันที่ : 29 มิ.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าววันที่ : 16 มิ.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าววันที่ : 16 มิ.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญร่วมลงนามถวาย พระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563
ข่าววันที่ : 01 มิ.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
บรรยากาศการเรียน DLTV เด็ก ๆ ตั้งใจเรียนมากค่ะ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอบคุณในความตั้งใจของนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะ
ข่าววันที่ : 19 พ.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดการทดสอบประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่ผ่านการประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
สาธิต Online ประจำวันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
คุณครูสาธิต มรภ.นศ. รับการอบรมออนไลน์ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 หัวข้อ "ทักษะการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google classroom" โดย วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์
ข่าววันที่ : 12 พ.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google classroom" โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์
ข่าววันที่ : 04 พ.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 -15 พฤษภาคม 2563 นักเรียนจะได้รับเอกสารเพื่อเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 18 พ.ค. เริ่มเรียนเนื้อหาใหม่จาก DLTV ผ่านทางไลน์กลุ่มของแต่ละห้อง
ข่าววันที่ : 04 พ.ค. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าววันที่ : 21 เม.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศ รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ การสอบคัดเลือกและรับนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าววันที่ : 21 เม.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประชุม Reventing โรงเรียนสาธิต ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อ reventing สู่ โรงเรียนต้นแบบ
ข่าววันที่ : 21 เม.ย. 2563
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19