ข่าวภาพ/กิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และถือเป็นวันหยุดราชการด้วย ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น
ข่าววันที่ : 14 พ.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศ ผลสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562 (ครูภาษาไทย / ครูภาษาอังกฤษ)
ข่าววันที่ : 07 พ.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 03 พ.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
สาธิต Online ฉบับที่ 2 วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 แนะนำ ประธาน และ รองประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 03 พ.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
" รวงผึ้ง " ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
ข่าววันที่ : 02 พ.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับบริบาลและอนุบาลที่ผ่านการประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ข่าววันที่ : 25 มี.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่ : 05 มี.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศรับสมัครครู เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 4 อัตรา
ข่าววันที่ : 21 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ดร.กุสุมา ใจสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.นศ. มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เเละผ่านการอบรม นักจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 22 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ขอเเสดงความยินดีกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์โชติวัติ ชนะกาญจน์ เเละ รองประธาน อาจารย์วัสสา รวยรวย มีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 20 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2562
ข่าววันที่ : 20 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
Satit Online ฉบับที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เเนะนำ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 14 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่ : 13 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นบริบาลและอนุบาล ปีการศึกษา 2562
ข่าววันที่ : 11 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย ประชุมผู้ปกครอง หลักสูตร EP
ข่าววันที่ : 08 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ค่ายเสริมพัฒนาการเด็ก ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าววันที่ : 08 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
เมื่อวันอังคาร ที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 16.00 น. ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ และ ท่านผู้อำนวยการ ดร.กุสุมา ใจสบาย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ประชุมครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมชั้น 3
ข่าววันที่ : 06 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิต (ครูภาษาไทย 2 อัตรา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าววันที่ : 04 ก.พ. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
ศึกษาดูงานหลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ (29 ม.ค. 2562) เวลา 13.00 น. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ดร.กุสุมา ใจสบาย พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์ ประชุมการจัดทำหลักสูตร ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ข่าววันที่ : 29 ม.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน
วันนี้ (28 ม.ค. 2562) เวลา 15.00 น. ดร.กุสุมา ใจสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ประชุมนัดหมายการเดินทาง โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ English Program ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าววันที่ : 28 ม.ค. 2562
โดย : ครูอทิตา เหลืองอ่อน

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19