ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างโรงเรียนสาธิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างโรงเรียนสาธิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่: 29 พฤษภาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างโรงเรียนสาธิต  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างโรงเรียนสาธิต

 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**       http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/S_nstru/ANB.pdf

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1768