ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

วันที่: 04 สิงหาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง

โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุม  และบริหารจัการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet

 จำนวน 4 ชุด

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1764