ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด

วันที่: 13 สิงหาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด

 **รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**     http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/001.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1802