รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน ๑ อัตรา

วันที่: 31 ตุลาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งครู  สังกัดโรงเรียนสาธิต  จำนวน  ๑  อัตรา

 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างโรงเรียนสาธิต

 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

 

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**  http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/kab.pdf

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1768