การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง)
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง)

วันที่: 27 ธันวาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง)

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่การก่อสร้าง)

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก** 

 http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/Photo/PK/JD2.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1788