ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่ 2)

วันที่: 18 พฤศจิกายน 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่ 2)

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**  http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/RK.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1761