ขอแสดงความยินดี คนเก่งสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สอบเข้า ม.1 ได้ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์. หาดใหญ่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี คนเก่งสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สอบเข้า ม.1 ได้ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์. หาดใหญ่

วันที่: 26 ธันวาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ขอแสดงความยินดี  คนเก่งสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  สอบเข้า ม.1 ได้ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์. หาดใหญ่

ขอแสดงความยินดี

คนเก่งสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สอบเข้า ม.1 ได้ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์. หาดใหญ่

**รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**  http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/new57/MO01.pdf

 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1764