ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่: 27 ธันวาคม 2557  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 **รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**    http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/new57/pr02.pdf    

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1772