โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่: 02 กุมภาพันธ์ 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

  **รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**   http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/news/satit58/satit01.pdf 

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1763