ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558  
เผยแพร่ข่าวนี้
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

  **รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก**   http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/SATIT/resources/satit58/pk0158.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1758